Algemene Ledenvergadering TCT

Beste ere-, senior-, en juniorleden van TCT,

Graag nodigen we jullie uit voor het bijwonen van de ALV op maandag 1 februari 2016 om 20.00 uur in het paviljoen.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van TCT 2016

Datum:                 maandag 1 februari 2016

Aanvang:              20.00 uur

Locatie:                Paviljoen TCT   

Agendapunten:

1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen van het bestuur, ingekomen stukken

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 09-02-2015

3. Verslag beleidsjaar 2015 en jaarverslagen commissies

4. Financieel verslag balans 2015 en de staat van baten en lasten 2015 van TCT incl. combi-balans met Stat.

5. Financieel verslag balans 2015 en de staat van baten en lasten 2015 van STAT

6. Verslag Kascommissie TCT  & toevoeging STAT

Pauze

7. Bestuurssamenstelling 2016

8. Contributie 2016

9. Jubilea: dit jaar zie lijst

10. (Speer)punten beleid 2016

11. Begroting 2016 TCT

12. Begroting 2016 STAT

13. samenstelling kascommissie 2016

14. Rondvraag

15. Sluiting

Klik hier voor de notulen van de ALV van 9 februari 2015.

De financiële stukken liggen om 19.30 ter inzage in het paviljoen.

De juniorleden (op de eerste januari van dit jaar nog geen 17) mogen een adviserende stem uitbrengen.
Ben je 18 geworden dit jaar of word je nog 18 dit jaar dan heb je stemrecht!

De functies Voorzitter Technische Commissie en Trainingscoördinator (nu gecombineerd uitgevoerd) zijn vacant. U kunt uzelf kandidaat stellen of andere kandidaten aanmelden. Graag vooraf aan Bregje van Dongen (bregje.tct@gmail.com) doorgeven.

Om te kunnen inschatten hoe groot de belangstelling is i.v.m. locatie, verzoeken we je (hier) aan te melden.

Graag tot 1 februari,

Met sportieve groeten,

Bestuur Tennisclub Tilburg

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Download als PDF
 
Notulen ALV 01.02.2016
 
Notulen ALV 09.02.2015
 
Notulen Bijzondere ALV 10.06.2013
 
Concept notulen ALV 2012 versie 21-1-2013
 

Om notulen van eerdere ALV's  te bekijken, klik op desbetreffende tekst hieronder:

Notulen ALV 04.02.2013

Notulen bijzondere ALV 23.06.2011

Notulen ALV 27.01.2011

Notulen ALV 28.01.2010

Notulen ALV 29.01.2009

Notulen ALV 24.01.2008

Notulen ALV 01.02.2007

Notulen ALV 26.01.2006

Notulen ALV 27.01.2005

Notulen ALV 05.02.2004