Nieuws

Update padel

Update Padel bij TCT 24 april 2018

Op de ledenvergadering van 5 februari 2018 is ingestemd met het plan om padel te realiseren bij TCT. 
Voorwaarde voor realisatie is financiering via crowdfunding door uitgifte van ledencertificaten. 
Als commissie hechten we veel waarde aan het informeren van de leden omtrent de voortgang. 
Via Facebook en internet zullen we daarin voorzien. 

Bij deze de eerste update!
Wat is er gedaan?
In de tussentijd is de commissie druk bezig geweest om:
- programma van eisen op te stellen;
- selectie padelbouwers uit te voeren en offertes uit te vragen; 
- ledencertificaten op te stellen;
- subsidie aanvraag te doen;
- aanvraag Omgevingsvergunning in te dienen; 
- overleggen met stichting & bestuur
etc.

Wil je TCT helpen? 
De komende periode pakken we de financiering van 3 padelbanen verder op. 
Het is mogelijk om via ledencertificaten bij te dragen aan het realiseren van de padelbanen.
Eén ledencertificaat vertegenwoordigd een waarde van 1.000 euro (op advies notaris verhoogd) 
met een looptijd van 8 jaar en een jaarlijkse rentevergoeding van 3%. 

Wil jij TCT helpen om deze nieuwe spectaculaire racketsport te realiseren, 
neem dan contact op via tctwerkgroeppadel@gmail.com.

Verdere informatie: 

Via de website van TCT en Facebook wordt regelmatig informatie gedeeld over padel. 
Blijf dit in de gaten houden.

http://www.tennisclubtilburg.nl/news_item.aspx?id=119449


Laten we samen zorgen voor realisatie van "Padel @ TCT"

Sportieve groet,
Padel Commissie TCT

Speciale ledenactie: met korting naar Libema Open

Lees meer »

Nieuwe ledenavond

Woensdagavond 2 mei om 20:00u. is er in het paviljoen een kennismakingsavond voor nieuwe leden. Naast brede informatie over de club en het wegwijs maken op het park, kun je hier ook andere nieuwe leden ontmoeten en met hen een partijtje tennissen. Neem voor de zekerheid dus je tennisspullen mee.

ALV stemt in met Padel

Besluit

Op 5 Februari jl heeft een ruime meerderheid van de aanwezige leden ingestemd met het plan voor het aanleggen van 3 padelbanen en het toevoegen van een vertegenwoordiger van de padelcommissie aan het bestuur van TCT. dit op voorwaarde van financiering. De padelcommissie voert alle voorbereidende en uitvoerende zaken uit in nauw overleg met de Stat en het TCT bestuur.

Financiering 

De 3 banen komen op de plek van de speeltoestellen en jeu de boulesbanen, die 

Lees meer »

Contributie 2018

Eind maart/begin april 2018 vindt de automatische incasso plaats van de jaarlijkse contributie van het lidmaatschap van TCT.

Wanneer u geen automatische incasso heeft afgegeven kunt u de contributie overmaken op:

NL73RABO0170214729 
ovv lidmaatschap TCT + naam lid.

Mocht u vragen hebben over de incasso of bent u het er niet mee eens? Dan kunt u contact opnemen door een email te sturen naar penningmeester@tennisclubtilburg.nl

26-03-2018-Try Out op 11 en 18 april!
24-03-2018-Jong-Belegen Toernooi op 20 mei
09-02-2018-Team-indeling KNLTB Voorjaarscompetitie 2018
06-05-2016-Fair Play bij TCT

» Nieuws archief    RSS feed RSS feed